Contact us Contact Us | Map information

ZheJiang JuFu Chemicals CO., Ltd.

Jiangcheng Road No.887 Hangzhou, Zhejiang province, China

Office Tel: +86-571-87170599, 87170699

Fax: +86-571-87170766

Mail: JF.OFA@jufuchem.com; JF.EXA@jufuchem.com;